Aktuális


KÖZLEMÉNY a 2021/2022. tanévre történő általános iskolai beiratkozásról


Tekintettel a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletre, az általános iskolai beiratkozás folyamata a 2021/2022. tanítási évre vonatkozóan az emberi erőforrások minisztere 19/2021 (III. 10.) EMMI határozata alapján történik.

A személyes beiratkozás időpontja:
2021. április 15. (csütörtök) 8.00 órától 19 óráig
2021. április 16. (péntek) 8.00 órától 19 óráig

A veszélyhelyzetre való tekintettel a beiratkozás 2021. április 1-jétól online módon is lehetséges a KRETA rendszer e-Ugyintézési felületén keresztül.

Amennyiben az elektronikus úton történő beiratkozás az érintett szülők számára nem megoldható, a köznevelési intézmények lehetőséget biztosítanak a személyes ügyintézésre is. A személyes megjelenéssel történő beiratkozás esetén a járványügyi helyzettel összefüggésben bevezetett fokozott óvintézkedésekkel kell számolni.

A személyes ügyintézés lehetőségéről az érintett iskola ad tájékoztatást.

A beiratkozásról a Balassagyarmati Tankerületi Központ részletes szülői tájékoztatót tesz közzé a https://kk.gov.hu/hirek-balassagyarmati oldalon, illetve elérhető lesz a fenntartásában működő általános iskolák honlapján is.

A körzetes iskolák listáját a https://kir.hu/KIR2_KORZET_3h/Pub/Index illetve a https://kk.gov.hu/tajekoztato-az-altalanos-iskolai-felveteli-korzetek-kijeloleserol-2021-2022-es-tanev oldalon lehet megtekinteni.

Balassagyarmat, 2021. március 16.

Nagyné Barna Orsolya
tankerületi központ igazgató


Iskolánk beiskolázási körzete a 2021-2022-es tanévre Nógrádmegyer település.

A 2021-2022. tanévben hitoktatást vállaló egyházi jogi személyek iskolánkban:
Római Katolikus Egyház
Váci Egyházmegye Hitoktatásról szóló oldala
Miért pont katolikus hittan? (Süveges Gergő – youtube videó)
Váci Egyházmegye
Plébániahivatal, Nógrádmegyer
3132 Nógrádmegyer, Petőfi út 86.
Plébánia vezető: Balogh László plébániai kormányzó
tel.: (32) 376 005
Hitoktató: Koczka Csabáné
HIT Gyülekezete
Hit- és Erkölcstan oktatás – Hit Gyülekezete (hiteserkolcstan.hu)
Hit Gyülekezete Salgótarján
3104 Salgótarján, Nagymező út 5/a
Godó Renáta, a Hit Gyülekezete hitoktatásának salgótarjáni koordinátora
goretta@freemail.hu
Iselstöger Gábor, hitoktató
giselstoger@freemail.hu
Az első osztályosok beiratkozáskor nyilatkoznak, hogy hittant vagy erkölcstant választanak, illetve hittan esetén melyik egyházat.
A további évfolyamok tanulóinak csak abban az esetben kell újra nyilatkozniuk, ha változtatni szeretnének. A módosítást 2021. május 20-ig jelezhetik írásban az iskolának.